Klik venligst
BJÄRE 2023-11-10 KL. 13:00

Hästägare anmäld för brister i 15 års tid

Av Carina Nilsson

Hästen med ett skadat öga får veterinärvård och allt var i sin ordning när länsstyrelsen gjorde sin senaste inspektion. Det hävdar sambon till hästägaren som Bjäre NU skrev om nyligen.

Men så sent som i maj i år hittade länsstyrelsen brister i djurhållningen.

Hästägare anmäld för brister i 15 års tid
En ponny var i underhull vid en inspektion i våras. Foto: Länsstyrelsen

Bjäre NU publicerade nyligen en artikel om tre hästar som går i en hage på Bjäre, där en av hästarna bland annat hade ett skadat öga.

Efter artikeln hörde hästägarens sambo av sig till Bjäre NU. Hen förklarar att hästen som har skadat sitt öga har fått det inspekterat av en veterinär och behandlas med en salva. Sambon berättar också att länsstyrelsen nyligen varit ute på en inspektion hos dem och att inspektörerna då ska ha konstaterat att allt var i sin ordning samt att de väntar på att få kontrollrapporten från inspektionen.

Bjäre NU har bett hästägarens sambo att visa recept på medicin, kvitton eller annat som tillsammans med hästens pass, styrker att hästen verkligen har fått behandling, men har inte fått något trots påstötningar. Bjäre NU har inte heller fått något namn på den aktuella veterinären.

När Bjäre NU gör en kontroll av parets historik hos länsstyrelsen visar det sig att det finns en lång lista med ärenden, kopplat till parets hästhållning.

De har blivit anmälda under nästan 15 års tid, och länsstyrelsen har genomfört flera kontroller och gett paret flera förelägganden, ibland med vite kopplat till föreläggandet.

Bland annat genomfördes en kontroll på fastigheten där paret bor under våren 2019. Länsstyrelsen bedömde då att två hästar var under normalt hull. Ligghallarna hade för lågt i tak och det fanns skaderisker i de utrymmen där hästarna hölls. Vid kontrollen fanns det 15 hästar samt två som var utlånade till en vän.

Länsstyrelsen bedömde att paret drev tillståndspliktig verksamhet med hästar, trots att de inte hade något tillstånd. Paret var dessutom sedan tidigare förbjudna att bedriva verksamhet med hästar som kräver tillstånd.

Länsstyrelsen utfärdade ett föreläggande med vite enligt djurskyddslagen om 20 000 kronor per häst och kontrolltillfälle.

Paret överklagade till förvaltningsrätten men rätten avslog överklagandet i slutet av 2020 och länsstyrelsens beslut låg alltså fast.

En ponny hade för långa hovar, vilket djurskyddsinspektörerna också anmärkte på. Foto: Länsstyrelsen

Utöver bristerna i hästhållningen har ingen i det aktuella paret registrerat en hästanläggning hos Jordbruksverket vilket är ett krav sedan 2021. Syftet med registreringen är att kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott. Registreringskravet gäller såväl den som bedriver näringsverksamhet med hästar som den som endast har hästar för hobbyverksamhet.

Trots alla anmälningar, förelägganden och en rättegång så fortsätter hästhållningen på till synes samma sätt. Länsstyrelsen besökte gården så sent som i maj 2023, och fann även då brister i parets hästhållning. De skriver bland annat följande:

” Vi bedömer att det fanns brister som behöver rättas till för att djurhållningen ska följa djurskyddslagstiftningen….” Vid kontrollen sågs en häst under normalt hull. Det är troligt att hästen fått otillräckligt med foder, eller foder med otillräckligt näringsinnehåll, för att tillgodose dess behov…”På en hullbedömningsskala mellan 1 och 5, där 1 är kraftigt avmagrad och 5 är fet, bedömdes hästen vara i hullgrad 2.” Länsstyrelsen bedömde att tillsynen var bristande.

Hästägaren sambo vill inte kommentera anmälningarna som ligger långt tillbaka i tiden och menar att det inte har med deras nuvarande hästhållning att göra. Att de åter igen har blivit anmälda under hösten tycker sambon är olyckligt.

– Djurskyddshandläggaren som var här nyligen sade att allt såg bra ut och vi väntar på att få protokollet därifrån. En person har anmält oss men både vi och den personen får rätta sig efter länsstyrelsens bedömning. Hästen som hade problem med sitt öga är frisk och det har vi även rapporterat till länsstyrelsen, säger sambon och fortsätter:

– Jag tycker att vi sköter våra hästar och att anmälningarna är felaktiga. En anmälan i våras var bevisligen felaktig. Vi låter en veterinär undersöka hästarna vid behov och är det någon som är intresserad av att komma och träffa våra hästar är de varmt välkomna.

Fotnot: Bjäre NU har vid många tillfällen sökt flera olika personer på länsstyrelsen för att få svar på frågor kring ärendet och hästhållning i allmänhet, men utan att lyckas. De hänvisar till tidsbrist på grund av flera akuta djurskyddsärenden.