BJÄRE 2022-07-01 KL. 12:00

Ny utbildning ska öka kunskapen om invasiva arter

Av Carina NilssonNu ska branschfolket inom trädgårdsnäringen kunna fortbilda sig inom området invasiva arter när Yrkeshögskolan vid Akademi Båstad startar en ny utbildning inom området.

Ny utbildning ska öka kunskapen om invasiva arter
Jättelokan är en av många invasiva arter som har fått fäste i Sverige. Foto: Carina Nilsson

Kursen heter Invasiva växter i utemiljö och riktar sig till dem som redan är yrkesverksamma inom trädgårdsnäringen.
Under utbildningen får studenterna lära sig hur man bekämpar invasiva arter men också att förebygga spridning och avfallshantering berättar Angelika Högwall som är utbildningsledare och lärare.

– För två år sedan startade vi en utbildning i eko-systemtjänster i praktiken där vi tog upp invasiva arter. De invasiva arterna är verkligen ett stort hot mot biologisk mångfald, och vi märkte att det fanns ett sug bland studenterna efter att lära sig mer om just detta.


Angelika Högwall är utbildningsledare på Akademi Båstads yrkeshögskola. Foto: Privat


Kursen ska gå på halvfart under tio veckor och utbildningen sker på distans.

– Det gör att vi kan ta emot studenter från hela landet, säger Angelica Högwall.

Hon tror att kursen kan ha en betydelse för att minska spridningen av invasiva arter.

– Kunskap är alltid bra. Ju mer vi lär oss desto bättre blir vi förhoppningsvis på att bekämpa invasiva arter. Om vi utbildar trädgårdsfolket i det här ämnet kanske vi också kan förhindra en hel del spridning.

Kursen är planerad att starta i höst och även längre fram.