BJÄRE 2022-11-09 KL. 06:00

Nya regler för A-traktorer presenterade

Av Peter Jakobsson

Att köra fyrhjuligt fordon har ökat i popularitet de senaste åren. Förenklade regler kring att registrera a-traktor gör att de syns allt oftare på vägarna. Olyckor med a-traktor inblandad har också ökat och nu ligger förslag på nya regler på regeringens bord. Bland annat krav på vinterdäck och säkerhetsbälte.

Nya regler för A-traktorer presenterade
Morris Lindgren, Albin Danner och Victor Karlsson kör a-traktor på Bjäre och tycker några av de nya reglerna är bra men de hade gärna sett att det blev en ökning av hastigheten också. Foto: Peter Jakobsson

Antalet A-traktorer på våra vägar har ökat markant de senaste åren. Förenklade regler kring ombyggnad och registrering av fordonet är en stor del av anledningen. I Sverige finns det nu över 50 000 a-traktorer vilket är en fördubbling på 2,5 år. I Båstads kommun fanns det runt 60 a-traktorer registrerade i slutet av 2021.

I juli 2020 ändrades kraven för A-traktorer. Transportstyrelsen tog då bort kravet på att fordonets hastighet på lägsta växeln ska vara högst 10 km/h vid 2/3 av ursprungsmotorns maximala varvtal. A-traktorns högsta hastighet får fortfarande vara högst 30 km/h men det nya regelverket innebär att man inte längre behöver bygga fordonen med dubbla växellådor eller söka dispens. Detta gör det enklare att bygga om modernare bilar till A-traktorer och är en del av förklaringen till den stora ökningen de senaste åren. Nu är det många till synes helt vanliga bilar som kör runt i 30 km/h med en röd triangel i baken.


Antalet registrerade a-traktorer och mopedbilar i Båstads kommun.


Med fler a-traktorer i trafiken har tyvärr även antalet olyckor med fordonet ökat. Antalet skadade och döda har ökat. 2021 var det nästan 550 personer som skadades i olyckor med minst en A-traktor inblandad. I år har flera tragiska olyckor skett och fem personer har hittills omkommit i a-traktorolyckor i år.

Krav på säkrare fordon har efterfrågats och nu har Trafikverket tagit fram ett antal förslag på nya regler för a-traktorer för att de ska bli säkrare. Bland annat ställs krav på vinterdäck, säkerhetsbälte, begränsning av antal personer i fordonet och bättre utbildning. När förslagen kan bli verklighet är Transportstyrelsen inte medveten om. Förslagen har lämnats över till regeringen och nu ligger det på deras bord.

Förslagen på de nya reglerna välkomnas till viss del av kompisarna Albin, Morris och Victor som kör a-traktor på Bjäre.
– Det är väl självklart att man borde ha vinterdäck. Det är mycket säkrare och med sommardäck är det ju lätt att slira ner i diket om det är halt, säger Morris Lindgren.

Det ska bli krav på säkerhetsbälte i a-traktor om reglerna blir verklighet.
– Det bör väl finnas men om det är så nödvändigt när det bara går i 30 vet jag inte, säger Albin Danner.

Traktors egen hastighet är ju en sak men man kan ju bli påkörd också?
– Ja, då är det väl bra med säkerhetsbälte, säger Albin.


Morris Lindgren, Albin Danner och Victor Karlsson använder bilarna för att ta sig till skola och jobb. Foto: Peter Jakobsson


Många hade sett fram mot att det kanske kunde bli en reglerändring så a-traktor skulle kunna få ökad hastighet men det ligger inte med bland förslagen. Transportstyrelsen bedömer i dagsläget att ökad hastighet inte är aktuellt förrän olyckorna minskar.
– Andra traktorer får gå fortare och moppebilar får gå i 45 så jag tycker en a-traktor ska få gå lika fort. A-traktorn är mycket säkrare än en moppebil, säger Morris.
– Det skulle bli ett bättre flyt i trafiken om vi fick åka lite fortare. Nu blir vi bromsklossar på de snabbare vägarna och får vara med om många farliga omkörningar, säger Albin. Ibland är det nära att det blir en krock.

Respekterar andra trafikanter er dåligt?
– Många blir stressade och tutar ibland, säger Victor.
– Vi försöker släppa förbi bilar och andra större fordon om vi är i vägen men det går inte alltid, säger Morris.

Vad gör ni med bilarna?
– Vi kör mest med bilarna till skola och jobb, det finns inga bra alternativ, säger Morris.
– Det är bra mycket skönare att köra än att cykla eller gå, säger Victor.
– Perfekt när det börjar bli vinter att kunna ha en riktig bil som är säker, säger Albin.

Alla tre kompisarna kör ombyggda Volvo.
– De håller längst, säger Albin.
– De är granna och snyggt formade. Sen vill man ha en om kompisarna har en, säger Morris.
– Många andra kör nyare ombyggda bilar, vi är lite unika med våra äldre volvos, säger Albin.

En av anledningarna till att olyckorna ökar med a-traktorer inblandade är att folk trimmar dem. Tas mjukvarustrypningen bort på en nyare a-traktor så kan de gå lika fort som en vanlig bil. Att det finns folk som trimmar känner kompisarna till.
– Ja, det finns de som gör det, säger Morris.
– Det kanske inte är så konstigt då det går väldigt långsamt att köra i 30, säger Victor.
– Om de fick gå fortare skulle inte folk vilja trimma som de gör idag, säger Albin.

Utbildningen för att få behörighet att köra a-traktor är med tvåhjulig moped. Nu är det förslag på utbildning i fordon med fyra hjul.
– Det borde vara bättre utbildning för att få köra traktor och då kanske man enklare kunde höja hastigheten också, säger Morris.
– Det är en bra idé. Det händer olyckor och bättre utbildning är kanske bra för att förhindra det, säger Albin.

Tiden och milen i a-traktorn ser de som en bra förberedelse inför att ta bilkörkort.
– Man lär sig trafiken och hantera ett fordon när man kör a-traktor. Det går ju långsamt så vi hinner med att lära oss i lugn och ro, säger Albin.


Transportstyrelsens förslag i korthet


• Krav på bältesanvändning vid färd med traktor på väg.
• Krav på att passagerare i traktor vid färd på väg måste sitta på en plats avsedd för passagerare och endast en passagerare per plats.
• Traktorer ska inte få köras fortare än högsta tillåtna konstruktiva hastighet.
• Tvåårig prövotid för körkort med behörighet AM.
• Krav på vinterdäck på samma sätt som för personbilar.
• Införande av tekniska krav för att försvåra manipulation av hastighetsbegränsning.
• Kraven på utrustning för avgasrening skärps.
• Ökat fokus på risker i utbildningen för körkort med behörighet AM och möjlighet att göra utbildningen med fyrhjuliga fordon.
• Förtydligade krav på LGF-skyltens befintlighet och utformning.