BJÄRE 2022-10-05 KL. 16:00

Nytt rekord i antalet gästnätter i sommar

Av Peter Jakobsson

När gästnätterna för juni, juli och augusti sammanställs för i år så visar det på ett nytt rekord. En liten uppgång mot förra sommaren och även fler än 2019 innan pandemin påverkade turismen. Båstad lockar även när utlandet åter går att besöka konstaterar turistchefen.

Nytt rekord i antalet gästnätter i sommar
Gästnätterna på hotell, campingar och vandrarhem slog även denna sommar rekord i Båstad. Fantastiskt, tycker Annika Borgelin som är VD på Båstad Turism & Näriingsliv. Foto: Peter Jakobsson

Tillväxtverket för statistik över turismen och antalet gästnätter i Sverige. I det de kallar inkvarteringsstatistik redovisas gästnätter, kapacitet och beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser i Sverige. Dessa delas även upp per kommun och i senaste statistiken som redovisar sommaren 2022 går att utläsa att Båstad ytterligare en gång satt rekord i antalet gästnätter. Sommarens gästnätter summeras till 202 048 gästnätter vilket är en uppgång med 0,5 procent mot föregående år.
– Det är helt fantastisk med tanke på vilken sommar det var förra året, säger Annika Borgelin VD för Båstad Turism & Näringsliv.

Det Annika refererar är det faktum att det sommaren 2021 var mycket turistande på hemmaplan då svenskar valde att i stor utsträckning turista i hemlandet då det var restriktioner för att resa utomlands. Nu i sommar, när det var mer öppet för att åka utomlands igen, fanns en risk att svenskarna skulle välja att lämna landet på semestern.
– Vi har ju aldrig förr haft så många besökare i Båstad som under pandemin. Både som stannade över natt och som var dagsbesökare. Lite oroliga var vi att kunna hålla kvar gästerna nu när utlandet lockade igen, menar Annika Borgelin.


Antalet gästnätter under juni, juli och augusti i Båstad kommun från 2013 till och med 2022.


Siffrorna för sommarens gästnätter visar att det var en liten minskning av övernattande svenskar medan de utländska gästnätterna ökade med över 200 procent.
– Det tyder på att vi har bredden med både svenska och utländska turister. Svenskarna kommer tillbaka till stor del och det är glädjande att internationella gästerna har hittat tillbaka till Bjäre.

Bland de internationella gästerna syns att den största ökningen denna sommar var gäster från USA, Storbritannien och Norge.
– Den exakta fördelningen på internationella gäster ska tas med en liten nypa salt då inte alla gästers nationalitet rapporteras in. Men riktningen på en ökning av internationella gäster är tydlig, säger Annika.

Statistiken för januari till augusti 2022 visar på en uppgång för gästnätterna på över 14 procent mot samma tidsspann förra året. Sett till helår så verkar 2022 bli ett nytt rekord med råge.
– Pandemin har ju släppt och konferenserna kom tillbaka samt att det har varit många populära evenemang på Bjäre från våren och över hela sommaren. Även höstens gästnattsbokningar ser bra ut säger de insatta som jag pratat med, konstaterar Annika.


Annika Borgelin är VD på Båstad Turism & Näriingsliv och tycker det är glädjande att internationella gästerna har hittat tillbaka till Bjäre. Foto: Peter Jakobsson


Det som gör att gästnätter på helår ökar ständigt är den utdragna säsongen.
– Sommaren har länge varit välbesökt på Bjäre men vi har jobbat med att sprida ut evenemang och aktiviteter i stort över en längre tid vilket vi nu ser har gett effekt och varit lyckat, säger Annika.