Klik venligst
BJÄRE 2022-05-11 KL. 06:00

Räddningstjänsten vill ha digitalt varningssystem

Av Carina Nilsson

Räddningstjänsten i Båstad vill se digitala varningsskyltar vid E6 över Hallandsåsen.

– Det är en olycksdrabbad sträcka där vi tror att digitala varningssystem verkligen skulle göra nytta, säger räddningschef Pelle Pettersson.

Räddningstjänsten vill ha digitalt varningssystem
Räddningstjänsten tror att digitala varningsskyltar hade minskat olyckorna på Hallandsås. Foto: Räddningstjänsten

Med två olyckor på Hallandsåsen på kort tid, varav den ena var den tragiska och allvarliga olyckan där tre unga personer omkom, funderar räddningstjänsten starkt på att göra en framställan om ett digitalt varningssystem till Trafikverket.

– Hallandsåsen är en olycksdrabbad sträcka, och många gånger växlar vädret väldigt mycket. Nere i Östra Karup kanske det är två-tre plusgrader samtidigt som det är blixthalka uppe på åsen, säger Pelle Pettersson.

Han tror att ett varningssystem med digitala skyltar liknande dem som finns på E 6 utanför Ängelholm och Helsingborg till exempel hade varit till stor hjälp för trafikanterna.

– Där ser bilisterna i god tid om det är köbildning, eller om Öresundsbron är stängd. Då kan man välja en annan väg och fortsätter man på E6 är man beredd på vad som väntar, säger Pelle Pettersson.Skyltarna tycker han förslagsvis borde placeras strax efter Skottorpsavfarten i södergående körfält och före Hjärnarp i norrgående.

– Jag kommer också ihåg att man testade digitala hastighetsskyltar på en delsträcka av E 6. Var det riktigt dåligt väglag kunde hastigheten ändras till 60 eller 80 kilometer i timmen. Jag vet inte vad det blev av den testningen, men det hade varit en god idé just över Hallandsåsen eftersom vädret kan växla så otroligt mycket.

Att motorvägen över åsen numera saknar vägren gör inte situationen bättre.

– Där har man såklart gjort en avvägning när man byggde om från två till tre körfält. Vi uppmanar alltid folk att gå ur bilen direkt om de får stopp, och att gå långt ut i kanten så att de inte träffas om bilen skulle bli påkörd. Det är verkligen ett ögonblicks verk när det händer.

Räddningstjänsten funderar nu starkt på att göra en framställan till Trafikverket om digitala varningsskyltar.

– Olycksfrekvensen har ökat lite och vi tror att det här skulle vara en god hjälp för trafikanterna. Vägen är också starkt trafikerad, när det blir stopp får det väldigt stora konsekvenser för många människor. Vi har en bra dialog med Trafikverket så får vi se vad de säger om vi skickar in en framställan, säger Pelle Pettersson.