Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2018-04-28 KL. 15:01

Stor befolkningsökning att vänta i kommunen

Stor befolkningsökning att vänta i kommunen

Byggandet gör att vi blir mer än 2000 fler inom 10 år


Enligt en färsk befolkningsprognos för åren 2018-2027 tros befolkningsökningen i Båstads kommun vara rekordstor. Ökningen beror enbart på inflyttning då det fortsätter att dö fler personer än det föds bland de som nu är invånare i Båstad. Det är alla nya bostadsområden som skapar ökningen.

Syftet med befolkningsprognosen är att den ska användas som underlag för budgetarbetet och planering av skolor, VA-utbyggnad, vårdplatser, infrastruktur, handel, räddningstjänst och friluftsanläggningar.
– Dessa saker måste dimensioneras utifrån hur många invånare vi är, säger planchef Olof Selldén när han presenterade befolkningsprognosen under kommunfullmäktige.

Under 2017 var det 56 fler som dog än som föddes men hela 235 fler som flyttade in än som flyttade ut vilket var mycket mer än prognostiserat. Totalt blev det 179 fler i Båstad under året. Störst ökning är i åldersspannen 66–85 år och störst minskning är inom åldersspannet 19–26 år vilket är så det brukar se ut i kommunen.
– Prognosen vi hade var att det skulle bli 46 fler vilket vi missade men är ändå nöjda. Det blir alltid lite svängningar på antalet döda som inte går att förutse, förklarar Olof.Planchef Olof Selldén presenterade befolkningsprognosen under kommunfullmäktige.

Totalt vid årsskiftet 2017/18 var det 14 796 invånare i kommunen.
– Vi trodde vi skulle vara över 14 800 men SCB korrigerade i efterhand då det var några som dog precis i slutet av året, säger Olof.

För 2018 prognostiseras att det ska bli ett födelseöverskott med -78 (dvs. 78 färre) och ett flyttnetto på 187 vilket ger en befolkningsökning med 109 personer.
– Matematiskt har vi räknat ut att vi ska bli 14 912 personer till årets slut men jag tror att vi blir över 15 000 redan i november men det kan jag inte matematisk bevisa just nu, säger Olof.
Det byggs mycket i Båstad just nu och kommer fortsätta så under de kommande åren. 2017 lämnades startbesked för 251 bostäder och 2016 var siffran 150 vilket tyder på att det blir runt 400 nya bostäder klara till 2019. Prognosen framgent visar på ett bostadsbyggande på runt 200 bostäder per år. Med så stor byggnation kommer befolkningen öka oavsett om inte allt blir sålt på en gång.


– Det främsta skälet till att det kommer flytta in mycket folk är alla byggprojekt som nu är igång. Mest byggs det i Båstad och Hemmeslöv där det främst är Tuvelyckan vid stationen som står för stora ökningar, berättade Olof.

Nya bostäder per område de kommande 10 åren.
Båstad/Hemmeslöv: 834
Förslöv: 375
Östra Karup: 160
Grevie: 70
Torekov: 48
Västra Karup: 10

All denna byggnation spås leda till att totala antalet invånare i kommunen redan 2021 passerar 16 000 och bara fem-sex år senare passerar 17 000. Ökningen blir lika ojämnt fördelat som byggandet är. I Hemmeslöv ska invånarantalet fördubblas på tio år från dagens 1 200 till över 2 450 år 2027.

Befolkningsutveckling per område

Framöver tros gruppen 16–18 år öka mest procentuellt sätt men gruppen 66–85 år mest till antalet. Totalt tror Olof på en ökning på 2300 individer på tio år.
– Utfallet för byggandet kan ändras på grund av politiska beslut, marknadens utveckling och andra aspekter. Vi ska se siffrorna som en riktningsvisare som vi ska förhålla oss till, förklarar Olof.

Att göra prognoser för framtiden är alltid just prognoser och det är inte så lätt.
– Att göra dessa prognoserna är klurigt och vi får fel men vi hoppas på mindre och mindre fel så det blir ett gott underlag för budget och samhällsplaneringen med mer, förklarade Olof Selldén för politikerna och allmännheten på kommunalfullmäktige.

TEXT: PETER JAKOBSSON