BJÄRE 2023-11-28 KL. 06:00

Superlångtradarna får snart rulla in i kommunen

Av Peter Jakobsson

Den 1 december öppnar de första svenska vägarna för långa lastbilar, eller fordonståg, på upp till 34,5 meter. Den nya längden är en del i Trafikverkets arbete med att öka effektiviteten i transportsystemet – mer lastyta per transport. De nya ekipagen blir nästan tio meter längre än tidigare.

Superlångtradarna får snart rulla in i kommunen
En 34,5 meter lång superlångtradare från Scania. Foto: Scania Pressbild

Till att börja med öppnas ett nästan 600 mil statligt vägnät vilket når ungefär 160 av 290 kommuner från Ystad till Haparanda.

– På systemnivå räknar vi med att det ska minska utsläppen från den tunga lastbilstrafiken med fyra till sex procent. Vi vet också att olycksfrekvensen är kopplat till antalet lastbilar – med färre lastbilar blir det färre olyckor, säger Calle Holmström, strategisk planerare på Trafikverket.

I Båstads kommun öppnas E6 och en del av väg 105 för att tillåta de långa lastbilarna som även kallas fordonståg. Enligt kartorna på tillåtna vägar ser det ut som är att de långa lastbilarna ska få köra in till både Lindab i Grevie och Willab Garden i Östra Karup. Annars kommer de mest att passera kommunen på E6 över åsen.

– På lång sikt är målsättningen att fler vägar ska öppnas. Nyttorna vi ser blir större ju fler kommuner som omfattas av nätet. Vi börjar redan nu att utvärdera hur det fungerar med de första vägarna för att kunna täppa igen luckor. Kanske är det möjligt att sänka kraven på dem utan att trafiksäkerheten påverkas. Kanske ser vi att vi behöver investera för att höja vägstandarden på sina håll. Sen alltid svårt att sätta tidsplan, när vi inkluderar fler vägar, säger Calle Holmström.

De gröna vägarna kommer tillåta lastbilar på upp till 34,5 meter från den 1 december 2023. Karta: Newsworthy

De vägar som får trafikeras med fordonståg på upp till 34,5 meter kommer markeras ut med en ny skylt som visar en lastbil med två släpvagnar.

Så här ser de nya vägskyltarna för färdväg för långa fordonståg ut. Bild: Transportstyrelsen