Klik venligst
FÖRSLÖV 2023-05-24 KL. 13:30

Ombyggnaden av vårdcentralen i Förslöv är nu klar

Av Peter Jakobsson

Efter en omfattande ombyggnad är nu hela vårdcentralen i Förslöv färdig. På två våningar samlar de nu en stor och bred kompetens på Bjäres största vårdcentral. Fredagen den 2 juni bjuder de in allmänheten att komma på öppet hus för att visa verksamheten.

Ombyggnaden av vårdcentralen i Förslöv är nu klar
Delar av personalstyrkan som jobbar på Bjäres största vårdcentral i Förslöv. Foto: Peter Jakobsson

Vårdcentralen i Förslöv är mycket omtyckt av patienterna. Detta visade sig tydlig 2019 då vårdcentralen fick utmärkelsen ”Skånes bästa vårdcentral enligt patienterna”. Sedan dess har vårdcentralen vuxit enormt. Personalstyrkan har ökat från 15 medarbetare till 25 och antalet listade patienter har ökat från runt 4 000 för två-tre år sedan till nu cirka 6 000.
– Det blev nog en viss spinoff på att vi blev Skånes bästa vårdcentral, det verkar vara många som sökte sig till oss efter det. Jag tror att den kontinuiteten som vi kan erbjuda är uppskattad och ger en trygghet för patienterna, förklarar Catharina Gyllenkvist, verksamhetschef på vårdcentralen i Förslöv.

Med fler i personalstyrkan har kapaciteten ökat och specialisterna blivit fler.
– Antalet fasta läkare har ökat från två fasta 2014 till nu sju fasta läkare. Fyra är distriktsläkare och tre är specialisttjänstgörande läkare, sen har vi även AT-läkare, berättar Erik Aronsson, distriktsläkare på vårdcentralen i Förslöv sedan 2010.

Specialister finns nu även inom andra områden än allmänmedicin.
– Bland annat har vi specialister inom kirurgi och även blivande geriatriker. I takt med enhetens växande storlek samt växande barnpopulation i närområdet har vi även kunnat öppna upp BVC. Vi har även startat upp ett hemsjukvårdsteam med avsatt sjuksköterske- och läkarresurs för de sköraste äldre. För de äldre och mest sköra kommer vi satsa ytterligare resurser från hösten 2023 och framåt, berättar Erik.

För många vårdcentraler är kompetensförsörjningen en stor utmaning.
– I motsats till andra vårdcentraler har vi faktiskt läkare som hör av sig till vårdcentralen med intresse för att arbeta hos oss, något som vi ser som ett gott betyg då bristen på allmänspecialister är ett växande bekymmer med många gånger stora svårigheter att rekrytera, förklarar, Erik Aronsson.

Förslövs vårdcentral tillhör en av de offentligt drivna som vuxit mest inom hela primärvården Skåne. När den tidigare lokalen blev för liten kom möjligheten att bygga ut genom att byggnaden disponerades om. Övervåningen som förr bestod av lägenheter tillhörande ett äldreboende frigjordes för att byggas om totalt och inhyser nu delar av vårdcentralen och BVC.
– Den nuvarande totala ytan är tre till fyra gånger större än den ursprungliga och allt är nytt och fräscht, förklarar Catharina Gyllenkvist.


Verksamhetschef Catharina Gyllenkvist och diabetessköterska Helena Gustafsson. Foto: Peter Jakobsson


Efter allt pusslande med olika rum förr i de för små lokalerna har nu förutsättningarna ändrats.
– Det känns fantastiskt med möjligheterna vi fått då det blivit så mycket mer plats för oss. Nu är det verkligen ändamålsenliga utrymmen för alla olika roller vi har i huset, säger Catharina.

Ombyggnadstiden var också en utmaning men flöt på bra.
– Det har varit ett jättebra samarbete med Båstadhem under ombyggnaden. Även byggaren har varit väldigt tillmötesgående för att minska störande moment när vi hade verksamhet som pågick, förklarar Catharina.

Nu är vårdcentralen disponerad så att det på nedre plan finns det mesta av det som man möter när man ska till en läkarmottagning.
– Där sitter läkarna, distriktssköterskor och det finns provtagning och labb. På övre plan finns sedan BVC, fysioterapeut, astma- och kolsköterska, diabetessköterska, äldresköterskan och kurator, berättar Helena Gustafsson, diabetessköterska som varit på vårdcentralen en längre tid.

En av funktionerna på vårdcentralen som nu kunnat växa är fysioterapienheten där det i dag arbetar två fysioterapeuter på heltid på.
– Arbetsområdet i primärvården är brett och som fysioterapeuter undersöker och behandlar vi personer med muskel och ledbesvär. Vi har efter pandemin åter kommit i gång med att kunna erbjuda även gruppbehandling och gruppträning. För patienter med atrosbesvär i höft eller knä kan man nu till exempel deltaga i atrosskolan, berättar fysioterapeut Johan Wikström.
– Vi kan även hjälpa till med igångsättning med aktivitet och träning vid neurologiska sjukdomar, andningssjukdomar, om man är nyopererad eller varit inlagd på sjukhus.


Fysioterapeut Johan Wikström leder gångträning med Ing-Britt Nilsson som tycker de nya lokalerna blivit jättefina. Foto: Peter Jakobsson


En annan nyhet som de fått är ett nytt infektionsrum med egen ingång. Där kan patienter med infektioner komma och få vård utan att passera andra områden inne på vårdcentralen.
– Det var en busskur en gång i tiden men nu är det vårt infektionsrum. Där finns det mesta som behövs för att ta hand om infekterade patienter, säger Catharina.
– Vi kan även ta prover och analysera direkt i rummet, tillägger Helena.

Nästa steg för vårdcentralen är att ha en liten invigning och öppet hus tillsammans med Båstadhem för att visa invånarna de nya fina lokalerna.
– Vi kommer då vara ett antal medarbetare på plats som gärna visar upp vår fina vårdcentral och vad vi jobbar med. Man kommer också kunna testa att ta sitt blodtryck. Alla är välkomna, gamla som unga, hälsar Catharina.

Invigning kommer ske på eftermiddagen fredagen 2 juni mellan 14 och 16.30.