Klik venligst
TOREKOV 2023-07-10 KL. 11:30

Ankrande båtar problem på Väderön

Av Carina Nilsson

En fin sommardag är det gott om båtar som ankrar i Sandhamn på Hallands Väderö, trots ankringsförbud.
Länsstyrelsen har nu tagit upp frågan om hur förbudet ska se ut och hur det ska tillämpas.

Ankrande båtar problem på Väderön
En fin sommardag kan det ligga mängder av båtar för ankring vid Sandhamn på Hallands Väderö, trots att ankring är förbjuden där. Foto: Privat

En fin sommardag i juli kan det ligga mellan 30 - 60 privata båtar för ankare i Sandhamn, trots att det råder ankringsförbud.

Det har fått flera privatpersoner att reagera. Förra året gjorde en av dem en anmälan till länsstyrelsen som nu har haft ett möte tillsammans med naturvårdarna på ön för att belysa frågan.

Mats Werner är tillsynsman på ön och bekräftar att det råder både okunskap och brist på respekt i frågan.

– Det växer ålgräs på havsbottnen i Sandhamn. Ålgräset är dels en hotad art, dels en viktig lekplats för fisken i området. Även om det är en kort period på sommaren då båtar ankrar där så påverkar det ålgräset och Väderön är i första hand ett naturreservat där man bör ha stor respekt för miljön, säger han.

Enligt de riktlinjer som Mats har fått från länsstyrelsen så råder det totalt ankringsförbud i Sandhamn. Det gäller även om man ankrar med en lina på land.

– Däremot råder det förvirring om förbudet. Det står på vissa sjökort men inte på alla, så många vet inte om hur det ligger till, men det finns också de som inte bryr sig, säger Mats Werner.

Ett annat bekymmer med ankringen, som även gäller Kappelhamn, är att båtarna ofta lägger sig för nära land.

– Vi har haft en del badande som klagar på det, särskilt om det finns många barn som badar så kommer linorna för nära och kan utgöra en säkerhetsrisk, säger Mats Werner.

Många båtar ankrar också för nära land, vilket kan innebär säkerhetsrisker om det finns många badande barn i närheten. Foto: Privat

Mats hoppas nu att länsstyrelsen kommer med tydliga direktiv för vad som gäller och hur de ska göra om riktlinjerna inte följs.

– Först vill de göra en ordentlig utredning för att se hur mycket ålgräs och andra skyddsvärda arter det finns i Sandhamn. Därefter kommer de att dra upp riktlinjer, det ska förstås inte finnas ett förbud utan anledning, säger Mats Werner.