BJÄRE 2023-05-30 KL. 09:30

Befolkningsökningen i Båstads kommun har avstannat

Av Peter Jakobsson

Befolkningsökningen i Båstads kommun har avstannat
Befolkningsutvekling i Båstads kommun från 2017 till och med mars 2023. De sista 8 månaderna har ökningen avtagit.

Båstads kommun har haft en ganska stadig befolkningsökning de senaste åren. På nationaldagen 2019 firade kommunen att man hade passerat 15 000 invånare och ökningen fortsatte. 15 500 personer passerades sommaren 2021 för att fortsätta öka till sommaren 2022 då det i juli räknades in som flest invånare i kommunen. Då summerades det till 15 851 invånare i kommunen. Sedan har ökningen avtagit och de senaste åtta månaderna har befolkningen minskat en aning.

Det är visserligen fler som flyttar till kommunen än som flyttar ut men det är också fler som dör än föds.
När befolkningsstatistiken för första kvartalet 2023 summeras så konstateras det att 269 personer flyttade till Båstads kommun medan 251 flyttade ut. Det föddes 31 barn i Båstads kommun under första kvartalet, medan 49 personer avled. Det innebär ett negativt födelsenetto. Något Båstads kommun nästan alltid brukar ha.

Hur flyttade då folk när de kom till Båstad eller lämnade?
De flesta som flyttade in till Båstad kom från Skåne, 132 personer, medan 103 flyttade in från andra län i Sverige och 34 invandrade från andra länder.
Av de 251 som lämnade kommunen flyttade 111 till övriga Skåne, 128 till andra län och tolv till utlandet.