BJÄRE 2017-08-11 KL. 16:31

Gränslösa möten när flera experter besökte Båstad

Gränslösa möten när flera experter besökte Båstad

På konferensen A Sustaniable Tomorrow som genomfördes för andra gången i Båstad talade Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och andra experter om den globala utvecklingen och utmaningarna för att skapa en hållbar framtid enligt FNs sjutton globala mål 2030. En utmaning ingen helt kan förstå omfattningen av.

Det är Båstadsprofilen Bosse Nilsson som arrangerar konferensen A Sustaniable Tomorrow i Båstad. Tanken är att med experter öka kunskapen om de utmaningar som den globala utvecklingen ställer på alla som vill att denna jord vi lever på ska ta steget in i framtiden med en hållbar utveckling.

Under dagen kunde de runt 300 Båstadsbor och hitresta höra tidigare stadsminister Fredrik Reinfeldt prata om den otroliga befolkningsutvecklingen som nu sker på vår jord. Hur de stora kontinenterna Kina, Indien, Afrika redan nu gör stora framsteg och snabbt kommer att kräva väldiga resurser när flera hundratals miljoner människor går från fattigdom till en levnadsstandard motsvarande svensk medelklass som vill ha bilar, hus, infrastruktur, mat, prylar och nöjen precis som vi i Sverige tar för givet. Den utvecklingen som vi hade i Sverige från 1850 till 2000 har skett i Kina på de senaste 40 åren.
– De som var 20 år på 70-talet i Kina är runt 60 år nu och har upplevt ett samhälle som utvecklats levnadsmässigt, tekniskt och ekonomisk på samma sätt som om du skulle levt i över 150 år i Sverige, berättade Reinfeldt som även påpekade att detta gäller en så stor grupp människor så att det är svåröverblickat.Många deltagare hade samlats i Kongressen på Hotell Skansen för att låta sig inspireras till att ligga steget före in i en hållbar framtid.

Reinfeldt pratade även om hur Europas 500 miljoner allt mer åldrande befolkning ska ställa sig till den ungdomsgård som håller på att växa i Afrika där det inom en snar framtid kommer finnas miljarder unga personer med en annan kulturell bakgrund som vi troligen kommer behöva hjälp av.

Tidigare finansminister Anders Borg fortsatte med att berätta om vilka otroliga utmaningar som världen ställs inför när fattigdomen bekämpas och fler får det ekonomiskt bättre. Som en jämförelse pratade han om att det för några år sedan producerades 50-70 miljoner bilar per år i världen och snart kommer enbart Kina själv att producera 70 miljoner bilar per år. När senare Indiens stora medelklass börjar utvecklas kommer det produceras ytterligare 70 miljoner bilar per år bara där. Hur dessa ska tillverkas, köras och vilken klimateffekt det ger är en stor utmaning för framtiden. Hur bilar drivs och fungerar om 10-20 år kan vi inte veta idag men utvecklingen sker och det gäller att försöka få den att ske på ett hållbart sätt.

Vidare berättade entreprenören Frans Johansson om hur viktigt det är med ”diversety” som han tycker är ett så mycket mer omfattande begrepp än svenskans ”mångfald” som ofta används. Frans menar att i dagens värld ändras spelreglerna konstant och det är de som kan tänka utanför boxen som har allt att vinna. Förutom i tennis där spelplanen sett likadan utan alltid och den som tränar hårdast vinner. Men så fungerar inte samhällets utvecklig i övrigt.

Soulaima Gourani pratade om betydelsen av att nätverka för att skapa förståelse och framgång. Jacob Trollbäck berättade om hur hans byrå visuellt och i text förenklat FNs 17 globala mål för att göra dessa mer tillgängliga för alla.
På första raden satt under hela dagens föreläsningar H.K.H Prinsessan Sofia som avslutade dagen i ett tal på några minuter där hon sammanfattade enkelt det som sagts.
– Det var så intressant så att en gravid småbarnsmamma kunde sitta still i över fyra timmar utan att somna, skämtade Sofia men fortsatte med en allvarlig ton att påpeka att det är viktiga frågor som togs upp.

H.K.H. Prinsessan Sofia

Senare på kvällen anordnades en välgörenhetsmiddag på Norrvikens Trädgårdar till förmån för Project Playground som Prinsessan företräder. Många eminenta gäster var med när Carola och en variation av AfroDite uppträdde och under de många auktionerna ledda av Peder Lamm lättade gästerna på lädret. Runt 700.000 kr samlades in under kvällen.

Bosse Nilsson var dagen efter eventet mycket nöjd med det hela.
– Både deltagare och föredragshållare har uttryck till mig att de var väldigt nöjda med hela tillställningen. Men det är inte slut här. Med dessa dagar har vi startat ett arbete som många kommer vara delaktiga i under en lång tid. Den gränslösa verkstaden som startades upp efter seminariet kommer fortsätta jobba med dessa insikter och frågeställningar under en lång tid framöver, berättar Bosse som under sitt liv förstått och jobbar med kraften av vad olika människors möten kan ge.

Att globala utvecklingen sker i den takt den gör och vilka utmaningar det ger kan kännas långt från verkligheten för en person verksam i Båstad där det diskuteras mycket kring, i sammanhanget små petitesser, så fort det ska byggas lite bostäder och några hundra personers befolkningsökning får kommunalpolitiker att ställa sig i olika led och argumentera för- och nackdelar med utvecklingen i samhället.
– Tåget till framtiden är redan i rullning, det är inget vi kan stoppa. Med medvetenhet och upplysta tankar kan vi försöka styra tåget i rätt riktning så det kommer dit vi vill och inte okontrollerat hamnar fel. Tillsammans styr medborgare, arbetare, tjänstemän, företagare och politiker samhällets utveckling, klargör Bosse som är övertygad över att alla måste ha ett förhållningssätt till framtiden som är sunt och att alla har ett ansvar för att inte bara ta hand om det som ligger på ens egen gård utan även för det som finns runt om kring.
– Vi kan välja hur vi tar hand om våra problem, det är det många i världen som inte har. Där har vi ett ansvar att visa hur man gör rätt. Vi har även ett ansvar att med våra bekanta, kollegor, folk i föreningar man är aktiv i prata om de globala målen så fler blir upplysta. Jacob Trollbäcks modell av målen är enkla att ta till sig och man behöver inte göra alla utan hittar du något som ligger närmare till hjärtat så kan det vara där just du bidrar till en bättre framtid, fortsätter Bosse engagerat.


På seminariet var det en blandning av privatpersoner, företagare, offentliganställda och politiker i alla åldrar. En hel del Båstadsbor var på plats under konferensen och en av dessa var kommunens integrationschef Filippa Swanstein som tog tillfället i akt att lära från de globala entreprenörerna och ledarna som delade med sig av sina kunskaper.
– Konferensen var givande och intressant. Det föreläsarna gjorde klart gemensamt, trots att de lyfte olika aspekter på social hållbarhet, är att både miljö, ekonomiska och sociala utmaningar är djupt sammanflätat. Lösningarna på olika problem behöver i framtiden förhålla sig till alla dessa tre avgörande aspekter för att jorden ska räcka till och att förutsättningarna för människors mående och utveckling ska vara positivt. Social hållbarhet är en fråga om Do or Die. Det finns inga alternativ för någon egentligen,
konstaterar Filippa.

Världens utveckling och kommunala arbetet i Båstad kan tänkas långt från varandra men även Båstad är en del av världen som bidrar till vår framtid.
– Utifrån min tjänst inom kommunen kände jag att konferensen bekräftade mycket av det tänk och den struktur som vi på vår avdelning arbetar efter för att verka för inkludering och för att ”skapa hela samhällen”. Det finns många praktiska saker som vi dock kan utveckla för att tydliggöra hur vårt arbete redan idag hänger samman med FN målen, berättar Filippa som även konstaterar att den pedagogiska och visuella bilden över världsläget gällande globala utmaningar när de kommer till frågor om demografi, migration och utveckling lämnade henne med många tankar.

Hela tanken med A Sustaniable Tomorrow är att få många att engagera sig i dessa frågor och nu har initiativet satt sig och är redo för nästa fas. Bosse har under två år fått världsledare och pressen att rikta fokus till Bjäre under några dagar på sensommaren men planen är satt för framtiden.
– Vi ska inom de närmsta åren genomföra dessa konferenser på fem till tio tillväxtregioner i Skandinavien så vi samlar fler som med ett öppet sinne kan träffa människor som de normalt sätt inte träffar för att kunna skapa förändring och mätbara resultat med vårt arbete, berättar Bosse som säger att med största sannolikhet kommer A Sustaniable Tomorrow återkomma till Båstad även nästa år.

Från vänster: Bosse Nilsson, Jakob Trollbäck, Anders Borg, Catarina Rolfsdotter-Jansson, Soulaima Gourani, Frans Johansson och Fredrik Reinfeldt.

I strävan efter att upplysa så många som möjligt i dessa viktiga frågor undrade vi om inte seminariet kommer vara tillgängligt på nätet för alla.
– En sammanställd version av de kloka tankarna som förmedlades kommer snart vara ute på nätet, berättar Bosse som under dagarna haft över 40 volontärer som hjälpte till med allt arbete kring eventet.

Det är inte bara hur utvecklingen i världen ska hanteras på ett hållbart sätt som tas upp under dessa möten.
– I samband med utvecklingen som sker växer gigantiska möjligheter för de som anammar och tar till sig de nya globala megatrenderna som växer till sig. Där finns många affärsmöjligheter för de som är klarsynta, avslutar Bosse som haft hektiska dagar men ändå sprudlar med energi.

Vill du lära känna Bosse Nilsson närmare finns en längre intervju med honom i årets utgåva av Båstad Magazine. Har du inte kommit över ett exemplar finns de att hämta på vår redaktion på Axelstorpsvägen 2 i Dala.

TEXT: Peter Jakobsson
FOTO: Emy Johansson


A Sustaniable Aftermovie