Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2020-09-06 KL. 08:46

Parkslide tar över i naturen

Parkslide tar över i naturen

Runt om i naturen på Bjäre samt i folks trädgårdar sprider den invasiva arten parkslide ut sig. Det är en växt man ska se upp med då dess rötter kan orsaka skador på husgrunder, spräcka asfalt, förstöra ledningar och slå ut annan växtlighet. Den är inte lätt att bli av med men gräva är det sämsta man kan göra.

Parkslide är en så kallad invasiv främmande art. Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i världen idag. De konkurrerar ut inhemska arter, försämrar ekosystemens funktion och kostar dessutom årligen enorma summor i bekämpningsåtgärder, minskad produktion och förstörd egendom.

Nils Carlsson från Länsstyrelsen i Skåne uttalade sig om parkslide till Bulletinen, Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning.
– Parkslide är en tickande bomb som det finns alla skäl att ta tag i. Ju längre man väntar desto dyrare och tråkigare blir det. Vi har exempel idag där parkslide stoppar kommunernas detaljplaner.

Parkslide kommer ursprungligen från Asien och har införts till Sverige via trädgårdshandel. Den noterades förvildad i Sverige första gången 1909 och har därefter fått spridning i landet. Artens invasivitet ökar när klimatet blir varmare. Parkslidens stam påminner lite om bambu. Den ihåliga stammen är grön, ofta med röda fläckar. Parkslide blir 50–250 cm hög och stammen växer upprätt med mycket grenar. Bladbasen är rak och bladspetsen spetsig. Bladen är kala på bägge sidorna.

Länsstyrelsen har tagit fram riktlinjer och rekommendationer på hur man ska hantera parkslide och det viktigaste är: GRÄV INTE!
Parkslide är en svårbekämpad växt och tyvärr är det lättare att göra fel än att göra rätt när man bekämpar den. Parksliden har ett stort rotsystem som kan sträcka sig ned maximalt till 4,5 meters djup (oftare når rötterna cirka 3 meter ned) och 5–7 meter från stjälken horisontellt. Delarna som växer ovan jord vissnar och dör under vintern och växten sätter nya skott från roten på våren. Parkslide sprids främst via dessa rötter som är enormt tåliga och livskraftiga. Det räcker med 0,7 gram av en rot för att ett skott ska komma upp, detta skott kan sedan bli ett helt nytt bestånd! Om man gräver stimuleras rötterna och det är väldigt lätt att av misstag sprida rotdelar. Även noderna på de ovanjordiska stammarna kan slå rot så det är viktigt att ta hand om hela plantan på rätt sätt.Parkslide med sin karakteristiska stam.

Den största spridningsrisken idag är jordmassor med rötter samt växtdelar som flyttas runt. All jord som grävs upp inom en radie av 7 meter från parkslide kan innehålla rotfragment och bör anses vara förorenat. Jordmassor som kan innehålla parkslide bör inte lämna området utan läggas tillbaka där det togs upp. Maskiner och redskap som använts vid grävning och frakt bör sköljas av innan man lämnar platsen. Alla växtdelar ska tas om hand då även stammen kan slå rot om den lämnas på marken.

I dagsläget finns ingen lag som säger att en markägare ska bekämpa parkslide utan all bekämpning sker frivilligt. Har man parkslide på sin tomt bör man dock snarast påbörja bekämpning, växten kommer inte försvinna av sig själv och problemen och kostnaderna ökar ju längre man väntar. Det finns exempel där parkslide växt in och skadat både husgrunder och avloppsystem.

Bekämpa utan att gräva.
Om man gräver krävs att all jord en radie på 7 meter runt hela växten och ner till 4,5 m djup grävs bort och att jordmassorna transporteras till destruktion eller silas noggrant. Det är väldigt dyrt att transportera och destruera jordmassor. Risken för spridning är också stor.

Från Båstads kommun är man medveten om att växten breder ut sig på Bjäre och orsakar problem.
– Strategi för växten finns och det växer något kopiöst. Man bör göra vad man kan för att få väck den. Vi klipper ner den och använder hetvatten, kemiska bekämpningsmedel får vi inte använda inom kommunen. På vissa ställen ska vi försaka att lägga fiberduk över och sen ren gjord. Förhoppningsvis ska de dö under duken, säger Johan Mårtensson som är Natur- och skogsförvaltare på Båstads kommun.På gamla banvallen i Förslöv breder parkslide ut sig.

En del hör av sig när de ser parksliden blomma på kommunens mark och oroar sig för fröerna.
– Fröerna är inte farliga på det sättet att det inte är så den förökar sig utan genom utlöpare i rötterna. Dock kan fröerna göra jorden omkring steril, förklarar Johan.

Har du något tips till de som har parkslide i trädgården?
– När man tar ner det så lägg i säckar och lämna till förbränning. Inte bara till vilken återvinningscentral som helst utan prata med dem om var det ska lämnas. Gräva är ingen idé. Den kontaminerade jorden får man i så fall åka till Helsingborg med och det kostar tusentals kronor per kubik att bli av med, säger Johan Mårtensson.

En cirka två meter hög parkslide i Hemmeslöv. Här syns hur nya skott kommer upp ur gräsmattan. Ett bevis på att rötterna sträcker sig långt från busken.

LÄNSSTYRELSENS REKOMMENDATION KRING BEKÄMPNING AV PARKSLIDE

Steg 1. Håll parksliden i schack under våren/försommaren så den inte till slutet av säsongen blivit för stor.
- Ta hand om växtdelarna, de får inte kastas i naturen eller på kompost utan ska läggas bland invasivt avfall eller i brännbart.
Vi rekommenderar att du under första delen av växtsäsongen bryter eller klipper ner parksliden. Tänk på att ta hand om växtmaterialet så du inte riskerar att sprida den! Du kan också låta parksliden växa upp fritt under hela säsongen för att sedan på hösten (augusti-september) behandla med glyfosat (se punkt 3). Det är dock svårare att behandla om busken börjar närma sig 2-3 meter och det kan därför vara klokt att klippa den lite i början av säsongen. Du kan också använda bekämpningsmedel för att hålla plantan i schack (istället för att klippa eller bryta), men du bör bara behandla en gång och sedan låta den växa upp och behandla igen till hösten.

Steg 2. Låt den växa till sig så den får fina och mycket blad.
Framåt juli/augusti bör du låta den växa upp ordentligt. Det är viktigt att parksliden får växa till sig under sommaren innan den behandlas med glyfosat för att få så god effekt av bekämpningsmedlet som möjligt. Om plantan ”mår dåligt” är det risk att den drar ner för lite av ämnet i roten och då ökar bland annat risken för bonsaiväxt (efterkommande år kommer då en mycket liten planta upp, den skiljer sig ofta i utseende och eftersom den är så liten blir det svårt att fortsätta bekämpning då bladmassan är för liten).

Steg 3. Behandla med glyfosat, normaldos, efter blomning, innan frosten!
- Använd inte glyfosat inom 6 meter från vatten, det är olagligt och kan skada vattenlevande organismer!
Normalt sett är augusti – september bäst tidpunkt, men detta kan skifta beroende på var man bor och lite från år till år. Undvik att behandla med glyfosat under blomningen då det kan skada insekter. Det finns inget som tyder på att högre koncentration eller dos av glyfosat är effektivare än normaldosen. Det är snarare tvärt om, om du använder för hög dos, framför allt tidigt på säsongen, ökar risken för bonsaiväxt. Behandling med växtgift under tidig säsong kommer inte döda parksliden eftersom giftet inte går ner i rötterna.

Steg 4. Håll ut!
Oavsett metod kommer det ta flera år innan bekämpningen är klar och det gäller att hålla ut!


VIKTIGT!
• Plantera inte parkslide!
• Börja bekämpa, det blir dyrare att vänta.
• Hindra spridning!
• Flytta inte runt jordmassor som kan innehålla parkslide, lägg istället tillbaka där det grävdes upp.
Skölj av alla redskap som använts för att flytta jorden.
• Vid förflyttning av växtdelar, förslut transportkärlet väl.
• Släng inte i parkslide i komposten. Inte heller i återvinningsstationens fack för trädgårdsmaterial.
• Parkslide ska läggas bland invasiva arter/brännbart och gå direkt till förbränning.

Text: Peter Jakobsson
Foto: Peter Jakobsson & Jenica Paulsson

Källa: Länsstyrelsen