Klik venligst
FÖRSLÖV 2023-11-16 KL. 16:19

Manifestation för 503:an fick man ur huse

Av Peter Jakobsson

Runt 100 personer anslöt när det hade flaggats upp till en manifestation för att visa missnöje kring att Skånetrafiken valt att lägga ner busslinje 503 i december. Många som tycker sig drabbade av nedläggningen hade anslutit till bygdegården dit även lokala tjänstemän och politiker hade kommit.

Manifestation för 503:an fick man ur huse
Åsa Hageberg inledde med att tala om hur bussnedläggningen drabbar många personer. Foto: Peter Jakobsson

Förslövsbon Slavica Hvengård hade bjudit in till medborgarmötet och manifestationen via lokala Facebookgruppen. Även media, kommunens tjänstemän, kommunpolitiker och Skånetrafiken var inbjudna. Många var intresserade av att närvara vid det snabbt uppkomna mötet. När det var fullt med så många personer som är tillåtet inne i lokalen fick resterande stå utanför och lyssna.

– Vi måste visa vårt missnöje och framföra till tjänstemän och politiker, förklarade Slavica till de närvarande.

Skånetrafiken, som äger frågan om busstrafiken, sa sig inte ha möjlighet att skicka en representant på så kort varsel som gavs. Från Båstads kommun kom planchef Klara Harmark-Peters och samhällsbyggnadschef Roger Larsson. Från den politiska sidan i Båstad kom fritidspolitiker Jessica Andersson (S), Rustan Svensson (M) och Irene Ebbesson (S).

Det var drygt en vecka tidigare som många personer kände sig tagna på sängen när beskedet om nedläggningen av linje 503 kom upp till ytan. Anledningen till nedläggningen förklarar Skånetrafiken är att det inte är försvarbart att ha tåg och buss som går parallellt samma sträcka, i detta fall mellan Förslövs station och Ängelholm, via Barkåkra. Förutsättningen för bussnedläggningen, enligt Skånetrafiken, var att tågtrafiken på sträckan skulle köra med halvtimmestrafik efter det att dubbelspåret längre söderut blir klart i december.

När det visade sig att det inte skulle bli någon halmtimmestrafik men bussen ändå skulle avvecklas uppretade det många som insåg att kommunikationerna från Förslöv söderut skulle bli sämre. Denna fråga har även upprört flera av de berörda kommunerna längs tåget till Helsingborg.

På eftermiddagen innan manifestationen hölls kom besked från Skånetrafiken att halvtimmestrafiken skulle återupptas i februari. Detta var ett glädjande besked för de som reser kollektivt från Förslöv men många var fortfarande upprörda över att bussen skulle läggas ner.

De som nu direkt blir påverkade när buss 503 försvinner är de som bor längs Vantingevägen från centrala Förslöv och söderut. De får nu ta sig till tågstationen vilket är en bit för vissa, speciellt de som bor i Karstorp och Vantinge.

Samtidigt har det varit beslutat sedan länge att buss 503 bara skulle finnas under en övergångsperiod fram till dess att pågatågstrafiken från Förslövs station nått upp till det avsedda utbudet. Vilket Skånetrafiken nu tycker det är med halvtimmestrafik på tågen.

För många innebär dock nedläggningen av busslinjen att det blir avsevärt sämre möjligheter att nyttja kollektivtrafik nära hemmet. Detta ville församlingen framföra med manifestationen.

Mötet inleddes med tal från Åsa Hagberg och Nathalie Palm som framförde sina tankar kring nedläggningen av buss 503. Det lyftes bland annat fram att Skånetrafikens löfte om att finnas till för alla som bor, verkar och reser i Skåne inte följs med detta beslut. Även kommunen fick veta att de lovar goda kommunikationer och att det i äldre dokument står att 503:an är en viktig linje.

En del personer fick stå i entrén och andra utanför lokalen då den var full enligt brandreglerna. Foto: Peter Jakobsson

Planchef Klara Harmark-Peters försökte förklara Båstads kommuns roll i det hela.

– Vi har begränsade möjligheter att påverka kollektivtrafiken. Vi har samverkansmöten med Skånetrafiken där vi kan komma med våra synpunkter men det är inte vi som tar besluten, och jag är inte här för att försvara Skånetrafikens beslut, sa hon som svar på tal.

Samhällsbyggnadschef Roger Larsson fick fråga om kommunen kan bekosta utökad kollektivtrafik.

– Från kommunen kan vi bekosta att göra tillköp på kollektivtrafik utöver den som Skånetrafikens står för. Vi har inga tillköp för tillfället men har haft det förut för att förtäta turer.

Flera av deltagarna hade skarpa åsikter om att kommunen inte tar sitt ansvar för de som nu blir drabbade av nedlagt busslinje. En deltagare riktade sig till tjänstemännen med frågan: ”Vem krigar för oss om ni inte gör det?”

Roger Larsson förklarade vidare.

– Busslinjer som går parallellt med tåget plockas bort på flera håll i Skåne. Det är inte unik här i Förslöv. Det är klart att det drabbar folk. Men man bör även tänka genom vad som är ens egna ansvar och vad som är samhällets ansvar vad gäller att kunna ta sig.

Samhällsbyggnadschef Roger Larsson och planchef Klara Harmark-Peters från Båstads kommun förklarade deras roll och möjligheter att påverka kollektivtrafiken. Foto: Peter Jakobsson

Flera blev upprörda och ville få förtydligande.

– Man har själv valt var man har bosatt sig. Bor man på landsbygden så kan man inte förvänta sig samma service och kollektivtrafik som på andra ställen, tillade Roger Larsson.

Rogers replik möttes av buande och upprörda röster skanderade.

En kvinna ropade: ”Är det en sån tjänsteman vi vill ha?!”

En man i publiken utbrast: ”HAN SKA BORT!”

Stämningen i lokalen ändrades av detta. Vissa hade hetsat upp sig medan andra vred på sig i obehag över det höga tonläget.

Kommunpolitiker Jessica Andersson (S) tog till orda.

– Jag blev väldigt upprörd och har skrivit på namninsamlingen när den dök upp. Jag blir bestört när vi inte kan få bättre kollektivtrafik. För mig kom faktiskt nedläggningen av bussen som en överraskning, inledde hon och fortsatte.

– Vi måste hålla tonen lite hyfsad här ikväll, även mot våra tjänstepersoner, de gör sitt jobb! Sen måste ni vända er till rätt politiker! Det är regionens politiker som bestämmer över detta.

Jessica Andersson (S) förklarade kommunpolitikernas roll i det hela. Foto: Peter Jakobsson

Mötet pågick i över en timme då många hade fått möjligheten att vädra sina åsikter. De flesta var överens om att det är bra att drabbade får göra sig hörda och från politikerhåll medgavs att medborgare kan påverka beslut genom att agera.