Klik venligst
INSÄNDARE 2019-02-08 KL. 08:27

Hur vill vi ha Båstad i framtiden?

Hur vill vi ha Båstad i framtiden?

På årets första möte beslutade kommunstyrelsen i Båstad att godkänna fortsatt utbyggnad på Heden 3 (längst norrut i Hemmeslöv mot Laholmsgränsen) och tilldela 2 byggföretag option att teckna markanvisningsavtal för byggrätt av ytterligare drygt 200 lägenheter.
Bjärepartiet var emot detta och ser med viss oro den alltför snabba utvecklingen. Vi bygger ca 300 lägenheter redan i själva stationsområdet och sen har vi kommunens ca 90 fribyggartomter på Heden.
Nu är vi uppe i 600 lägenheter redan och sen kommer mer i Tuvelyckan 2, norr om Mellanvägen.

På senaste mötet informerade samhällsbyggnadsförvaltningen som också föreslår att vi bygger flerbostadshus med verksamhetslokaler och villor mittemot Entré Båstad (Willys).
Med dessa är vi snart uppe i över 1000 lägenheter på kort tid och en befolkningsökning i denna kommundel på 3000 invånare.

Är det detta Båstadborna vill?
Jag tror många valt Båstads kommun för småskalighet, vacker natur, fantastiska grönytor och rekreationsmöjligheter, och social kontroll. Hade de velat bo på en större ort hade man valt Ängelholm eller Halmstad. Vad tycker Hemmeslövsborna som idag har en fördelning på 50/50 mellan året runt och fritidshus att få ca 3000 personer åretruntboende runt stationen att dela stränder och rekreationsområden med samt hur påverkar det den dagliga tryggheten? Vi säger inte det bara blir problem utan fler bostäder skapar nya boendealternativ och kan vara positivt för de som inte orkar med tomten längre utan vill hellre ha en hyreslägenhet. Men omfattningen på exploateringen och hur snabbt det skall ske borde intressera?

Rent ekonomiskt är det troligen inte någon fördel då tillväxt kostar mycket se nr 2, 2019 av Dagens samhälle där man visar på hur höga skattehöjningar som skett i tidigare lågskattekommuner. Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges kommuner och landsting tror att just befolkningsökningar ligger bakom trenden. Det är tydligt att det kostar att växa säger hon. I artikeln nämns särskilt de bägge moderatstyrda kommunerna Habo och Halmstad som höjt med 2,66 kr respektive 1,50 kr de senaste 4 mandatperioderna.

M-rådet i Habo säger i artikeln att vi har expanderat snabbt med stora investeringar som följd. I Halmstad säger M-rådet att tillväxten påverkat kostnadsutvecklingen. För ett normalt hushåll ger detta årligen ca 15000–20000 kr mindre i plånboken.
Något att tänka på för samverkan i Bjäre och dess rådgivare som tror att tillväxt är det allena rådande.

Bo Wendt
Bjärepartiet

Inge Henriksson
Bjärepartiet

Karin Schmidt
Bjärepartiet

Hans Grönkvist
Bjärepartiet