NATIVE 2023-03-01 KL. 14:19

Så kan lågkonjunkturen påverka Sveriges casinomarknad

Den rådande lågkonjunkturen gör att fler svenskar kan uppleva ekonomisk stress, något som innebär en särskild risk för de som spelar om pengar. På spelmarknaden drar man nu paralleller till hur situationen var under coronapandemin, då spelbolagen belades med omdebatterade restriktioner för att minska eventuella negativa effekter.

Så kan lågkonjunkturen påverka Sveriges casinomarknad

Sverige befinner sig i dåliga ekonomiska tider. Detta kan innebära negativ inverkan på de svenskar som spelar om pengar, enligt Folkhälsomyndigheten. Myndigheten menar att risk för arbetslöshet, psykisk ohälsa och ekonomisk stress är riskfaktorer för att drabbas av spelproblem.

Samma oro infann sig när coronapandemin nådde Sverige – en tid då många fick lämna sina arbeten och spendera mer tid hemma. För att motverka risken för att fler utvecklar ett spelproblem valde den då sittande regeringen att i juli 2020 införa särskilda restriktioner på landets online casinon. Restriktionerna lättades inte på förrän i slutet av 2021.

Kan fler svenskar söka sig till casino utan svensk licens?
Restriktionerna gav upphov till stor debatt på landets spelmarknad. Många var de röster som menade att en begränsad spelmiljö resulterar i att fler spelare söker sig till nätcasinon utan svensk licens, det vill säga spelsidor som inte behöver anpassa sig efter det svenska regelverket.

Under pandemin bestod restriktionerna på svenska casinon av flertalet delar. Det handlade bland annat om att samtliga spelare nu behövde förhålla sig till en maximal insättningsgräns om 5 000 kronor per vecka samt en gräns för maximal speltid. Därtill fick den bonus som spelbolag kan dela ut till sina kunder som högst uppgå till 100 kronor.

På de flesta casinon utan svensk licens, däremot, tillkom inga restriktioner under pandemitiden. Många svenskar hade dessutom redan fått upp ögonen för utländska spelbolag, då de inte omfattas av samma strikta grundregler. Exempelvis kan utländska casinon erbjuda sina spelare flertalet bonusar, samtidigt som spelarna inte behöver ange maximala gränser gällande vare sig insättningar eller speltid.

Staten tjänar på förebyggande åtgärder
Nu varnar alltså Folkhälsomyndigheten för att lågkonjunkturen i Sverige kan innebära ökad risk för spelproblem – en situation som är mycket lik den under coronapandemin. Därav uppstår frågan om det kan komma att införas nya restriktioner på svenska casinon.

En nyligen publicerad studie, som genomförts på uppdrag av FHM, visar att spelproblem kostade det svenska samhället 9 miljarder kronor under år 2021. Därav menar myndigheten att staten, regioner och företag tjänar på att implementera förebyggande åtgärder.

Samtidigt var ett av syftena med spellagens införande att förhindra att staten förlorade pengar på att svenska spelare söker sig till casinon utan svensk licens. Och att införa nya förbyggande åtgärder på svenska online casinon kan motverka detta syfte.

Enligt Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare på Branschföreningen för onlinespel, innebär restriktioner en risk för att spelare söker sig utanför det svenska licenssystemet. I och med att casinon utan svensk licens inte betalar skatt i Sverige kan staten därav gå miste om stora pengar i det fall fler väljer att förlägga sitt spelande hos utländska spelbolag.

Hoffstedt menar också att restriktionerna kan ha negativ effekt även på de spelare som väljer att stanna inom Sveriges digitala gränser. Anledningen, menar han, är att spelare som satsar stora pengar kan försöka kringgå restriktionerna genom att skapa ett konto hos flertalet nätcasinon. Något som i sin tur gör det svårare för bolagen att följa spelarnas beteende och fånga upp eventuellt riskfyllt spelande.

Spel om pengar mer tillgängligt
Bland faktorerna som talar för att det kan komma att införas restriktioner på spel om pengar återfinns det faktum att spelen är mer lättillgängliga nu än under pandemin. I samband med att coronaviruset slog till ställdes sportevenemang och matcher in, vilket ledde till att bettingmöjligheterna blev betydligt färre.

Därtill stängde Casino Cosmopol ned sina tre fysiska spellokaler, belägna i Stockholm, Göteborg respektive Malmö, under lång period i samband med pandemin, för att följa restriktionerna gällande folksamlingar och därmed minska smittspridningen. Dagens lågkonjunktur gör dock inte så att matcher ställs in eller casinon stängs ner. Alla spelmöjligheter finns tillgängliga som vanligt, både online och i fysisk form.