BJÄRE 2022-06-02 KL. 11:00

Journalistik på schemat

Av Emil Sonander

Med målet att införliva ungas perspektiv på samhället kommer Bjäre NU till hösten inleda ett samarbete med flera lärare och elever på högstadie- och gymnasienivå. Med hänsyn till läroplanen inom ämnena svenska och samhällskunskap kommer eleverna få möjlighet att använda det journalistiska hantverket och producera egna artiklar.

Journalistik på schemat
Jenny Sköld, Lotta Bergseth och Dennis Oscarsson Krook

Under nästa läsår kommer eleverna på Förslövs skola och Strandängsskolans högstadier, respektive gymnasieelever på Akademi Båstad, pröva på journalistyrket. Förhoppningen är att alla elever som vill får sina artiklar publicerade i Bjäre NU någon gång under året. Projektet finansieras av tidningen och med stöd av Myndigheten för press, radio och tv.

Dennis Oscarsson Krook är en av initiativtagarna till satsningen.
– Det började med en vilja att få höra ungas perspektiv på samhället och tvinga makthavare till klarspråk. Ofta är nyheter komplexa och elitistiska. Där har unga en förmåga att våga erkänna att de inte riktigt förstår vad som menas. Kräver man tydligare svar från makthavare får man ett språk som inte bara unga har nytta av utan också en stor del av publiken.

Inspirationen kommer från staden Pelham som är en förort till New York. När tidningen där dog ut försvann också den lokala samhällsbevakningen. Då startades ”Pelham Examiner” som både drivs och ägs av lokala skolungdomar mellan 10 och 18 år. Idag förlitar sig hela orten på ungdomarnas rapportering och kvalitén på journalistiken håller så pass hög nivå att den kan mäta sig med andra tidningar.
– När vi hittade Pelham Examiner tänkte vi ”Wow det måste vi göra på fler ställen”. Vi sökte projektstöd hos Myndigheten för press, radio och tv och fick pengar för det, säger Dennis.

När man kom fram till att projektet är anpassningsbart inom ramarna för skolundervisning vände man sig till Lotta Bergseth och Jenny Sköld som grundat företaget Mobile Stories. Med dagens medielandskap är det allt viktigare med kunskaper inom källkritik och objektiv rapportering. Företaget har utvecklat ett digitalt verktyg som för skolungdomar lär ut i princip allt det en journalist som arbetar med text bör kunna. Verktyget har använts av flera skolor i Sverige men vad som gör denna satsning unik är att materialet också kommer tryckas och ges ut för allmänheten.
– Alla kan publicera i sociala medier men där finns det inget som ställer krav på dig. När man bedriver journalistik är det viktigt att våga stå upp för sanningen. Verktyget, lärarna och tidningen kommer ställa dessa krav. Sen tror jag också att chansen att bli publicerad gör att man är extra noggrann och omsorgsfull, säger Dennis.

Projektet är tänkt att kunna anpassas till samtliga elever. Medan vissa elever tycker det är spännande att intervjua olika bjärebor kanske andra får upp ögonen för fotografi. Andra får vara en del av sammanhanget och skriva kortare notiser.
– Drömmen hade varit att alla blir publicerade och får se sin byline i tidningen, säger Dennis.