Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-06-18 KL. 09:00

Många äldreboendeplatser behövs i framtiden

Många äldreboendeplatser behövs i framtiden
Ulf Jiewertz, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, vid Haga Park som är kommunens nyast särskilda boende. Till 2026-2027 behöver ytterligare ett nytt boende stå klart för att möta vårdbehovet.

Som befolkningsprognosen visar för framtiden så kommer det att behövas fler och fler platser på särskilda boenden i takt med att det blir fler och fler äldre i kommunen. Nu har beslut tagits om att ett nytt boende önskas vara klart om fem år.

Båstads kommun har hög andel äldre i sin befolkning. Behovet av såväl hemtjänst som Särskilt boende kommer att öka i takt med att allt fler blir allt äldre. April 2020 öppnade Haga Park i Förlöv, ett särskilt boende med inriktning somatik. Haga Park har totalt 48 platser, varav 24 öppnades under 2020. Resterande platser beräknas öppna under detta år.

Skogsliden i Båstad tätort har totalt 46 platser. Under 2020 beslutade verksamheten att boendet skulle omvandlas till att endast erbjudas som lägenheter med demensinriktning. Totalt återstår sex platser som kommer att omvandlas till demensplats.

Åsliden i Östra Karup har totalt 34 platser med somatisk inriktning. Härutöver används en lägenhet som används för växelvård. Ytterligare en lägenhet avses tas i anspråk för växelvårdsverksamhet.

Almgården i Grevie Kyrkby har totalt 24 platser med inriktning på kognitiv svikt (demens).

Totalt finns därmed 151 boendeplatser för närvarande i kommunen.

Av simuleringar framkommer att nytt särskilt boende bör stå klart någon gång mellan 2026 - 2027. Valet av tidpunkt beror på bland annat på beslut rörande möjligheten att utöka antalet platser på Skogsliden.

Att projektera för ett nytt boende tar lång tid. Det ska bestämmas lokalisering och detaljplaner ska göras. Det ska planeras och upphandlas. Beslut om att det behövdes bygga ett boende, som senare fick namnet Haga Park, togs redan 2013. Sedan hände inget förrän 2016 då det beslutades igen om att det skulle byggas ett boende och arbetsgrupp tillsattes. 2018 var projekteringen klar och beslut om byggstart togs av kommunfullmäktige. 2020 var boendet klart. Så lång tid får det inte ta med kommande boenden.

Nu har kommunstyrelsen tagit beslut om att förvaltningen på Båstads kommuns får i uppdrag att ta fram förstudie och program med förslag på lokalisering för ett nytt Särskilt boende så att detaljplan kan genomföras och att boendet kan stå klart år 2026-2027.
– Det var en nödvändighet att ta beslutet nu och vi är väldigt glada äver att kunna göra detta för våra äldre i kommunen. Vi måste se verkligheten som den är och vara rustade inför den framtiden som vi ser komma, säger Ulf Jiewertz (M), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

Flera vill nu att ett nytt boende skulle kunna ligga i västra Bjäre.
– Förslöv har ju nu sitt och i Båstad finns det. Ligger väl nära till hands att det skulle kunna ligga i Västra Karup eller Torekov. Det behöver i alla fall vara på någon plats dit det finns bra kommunikationer. Vi får se var möjlig mark finns att tillgå. Detta kommer tjänstemännen börja jobba med på en gång, säger Ulf.

Enligt simuleringarna av vårdbehovet i framtiden kommer även ett nytt boende med 50 platser vara fullt redan runt 2030-2031 då ett till boende skulle behöva vara klart. Nya boenden kommer behöva projekteras löpande.
– Det kan ju även komma privata aktörer in på marknaden. Vi kan hyra platser också, behöver inte bygga och äga allt. Vi får se hur det blir framöver, säger Ulf.

Kommunstyrelsen beslutade även att förvaltningen får i uppdrag att genomföra förstudie och program för ett nytt Korttidsboende och för ombyggnad till boendeplatser på nuvarande korttidsvård på Skogsliden.

Text & foto: Peter Jakobsson