Klik venligst
BJÄRE 2019-02-02 KL. 08:43

Räddningstjänsten om bilbränder

Räddningstjänsten om bilbränder

Räddningstjänsten i Båstad släckte 16 bilbränder under 2018 och hittills under 2019 enligt interna rapporteringssystemet. Flest bilar har på senare tid brunnit när de står parkerade men i statistiken finns även med bilbränder under färd.

– Det är oftast lastbilar på E6 runt Hallandsåsen som börjar brinna under färd. Någon få gång en personbil, säger räddningschef Pelle Pettersson.

När bilar som står parkerade och börjar brinna görs alltid polisanmälning.
– Det är nästan en obefintlig risk att en parkerad bil skulle börja brinna av sig själv. På något sätt är det höst troligtvis anlagt men varför vet vi inte. Det kan vara försäkringsbedrägeri eller ren och skär skadegörelse.

Räddningstjänsten är oftast först på plats för att släcka bilbränderna och då står släckningen i fokus och inte att leta efter varför det började brinna. Med de ökade antalet bilbränder har räddningstjänsten i Båstad slipat sina rutiner och verktyg.
– Med fler och fler bilar som har batteridrivning så är det en utmaning då batterier avger gaser som är farliga på ett annat sätt än vanliga bilar.

Vanligast är det fortfarande att det är bensin/dieselbilar som brinner. En bil med brand i kupén är alltid utom all räddning när väl räddningstjänsten kommer fram. Därför blir ett viktigt arbete att försöka rädda kringstående bilar eller byggnader så branden inte förstör mer än nödvändigt.
– Vi har fått nya medel för att hantera bilbränder. Dels för att minimera vattenanvändningen, det vattnet rinner ju sedan ner i dagvattnet, och dels för att skydda oss själva och kringstående fordon. Vi har nu handbrandsläckare i våra bilar med ett mineritmedel som gör att vi snabbt kan skydda bilar i närheten. Då får vi några minuter till på oss att släcka en brand utan att ytterligare skador uppstår. Vi jobbar aktivt för att ha bästa förutsättningar att släcka bilbränder med minsta möjliga miljöpåverkan. Sen är det inte vår uppgift att minska antalet bilbränder. Det är en uppgift för polisen och samhället.

Att tända eld på en bil kräver lite utrustning.
– Man behöver något att tända med och något att slå sönder rutor med. Det kräver lite planering och är sällan något som sker helt spontant, förklarar Pelle.

Övervakning efterfrågas
– Det som bör ses över från kommunalt håll tillsammans med polisen är att sätta upp kamerabevakning på utsatta offentliga platser för att kunna plocka ut bevismaterial för att kunna reda ut brotten.

Insatsledarna har hjälmkamera som spelar in deras arbete så de senare kan utvärdera händelserna.
– Nu vill vi även sätta hjälmkameror på våra insatsledare då de oftast är först framme till platsen. De kan då spela in vad som händer runt kring platsen. Vi har fokus på att släcka men det kan finnas folk i närheten som då kan fångas upp i kameran. Även i bilarna ska vi sätta kameror för att kunna i efterhand se vad som hänt runt kring.Utbränd bil vid Förslövs tågstation

Tråkig utveckling
– Detta skapar en otrygghet i samhället som vi inte vill ha. Vi vill att folk ska åka tåg för miljöns skull men då måste man våga ställa bilen vid tågstationen. Annars kommer folk köra bilen hela vägen till destinationen om man nu jobbar i de närliggande städerna. Det är viktigt att se över detta från både polisens håll och kommunens. Båstad är en otroligt fin kommun som vi ska skydda och ha så få incidenter som möjligt i. Vi måste jobba stenhårt med detta.

Politikerna i kommunen tar nu ett krafttag kring säkerheten genom att skapa en tjänst som säkerhetssamordnare. Något som saknats i kommunen under en tid.
– Samordningen mellan räddningstjänst, polisen och kommunen har varit helt borta senaste tiden vilket enligt min åsikt lett till att kommunen ligger efter i arbetet med att hantera säkerhetsfrågorna.

2012-2013 gjordes det ett jättearbete inom folkhälsa, trygghet och säkerhet.
– Tyvärr så lades det ner efter valen 2014-2015. Sedan dess har vi saknat säkerhetssamordnare som har kunnat jobba i det bredare perspektivet för säkerheten i kommunen. Nu får vi det igen och det ser jag mycket fram mot.

Fler insatser sätter press på räddningstjänsten
Insatserna har ökat markant för räddningstjänsten de senaste åren. Från 295 insatser 2014 till 428 under 2018. Det är en stigande trend överlag i de flesta typerna av larm.
– Fler människor i kommunen samt fler automatlarm bidrar till fler utryckningar.
Utryckningar och insatser kostar pengar och räddningstjänsten har gått minus senaste året. I budgeten för 2019 har räddningstjänsten fått lite ökade medel.
– Det känns jättebra att gå in i 2019 med förutsättning att ha medel för att kunna verka och inte gå back. Skulle det sen visa sig att det blir ännu fler larm under året så får vi se men då är det en avvikelse som vi får ta tag i då, avslutar Pelle Pettersson.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON