BJÄRE 2022-11-01 KL. 06:00

Samarbete krävs för att rädda gymnasieskolan

Av Peter Jakobsson

Akademi Båstad Gymnasium har låg attraktionskraft bland kommunens ungdomar. Endast cirka 25 procent av niondeklassarna i kommunen väljer Akademi Båstad när gymnasievalet görs. Med resurser för många fler är det endast runt 200 elever som går på de olika programmen. En utredning över hur man kan få fler elever har gjorts.

Samarbete krävs för att rädda gymnasieskolan

Akademi Båstad Gymnasium är Båstads kommunala gymnasieskola som funnits sedan 2003. Där finns idag utbildning inom tre högskoleförberedande program, två yrkesförberedande program samt fem introduktionsprogram. Skolan är även Sveriges enda riksidrottsgymnasium med inriktning på tennis.

Intresset för att studera på skolan har på senare år varit för litet. Endast 25 procent av eleverna i årskurs 9 i Båstads kommun väljer skolan vid gymnasievalet. Resterande väljer till stor del skolor i Ängelholm och Helsingborg.

Med ett elevantal på endast runt 200 personer blir skolan dyr att driva, räknat per individ. Nu har en utredning gjorts som sett över hur man ska locka fler elever till skolan.
– Vi måste få upp elevantalet till 300 elever på 7-8 års sikt. Annars kan vi inte slå vakt om skolan. Vi ska klara att bevara skolan men vi måste hjälpas åt från kommun och näringsliv, förklarar utbildningsnämndens ordförande Thomas Nerd (S).

Utredningen fastslår att det finnas goda möjligheter att öka skolans attraktionskraft och därigenom söktrycket till utbildningarna. Ett antal åtgärder föreslås. Bland annat är det att utveckla en tydlig profil för skolan och dess utbildningar, utveckla gemensamma kommunikationsinsatser och praktiska aktiviteter med Industri-gruppen och Vård och Omsorg. De föreslår även att stärka och effektivisera samordningen av prao-, APL- och praktikplatser genom att bland annat upprätta en avsiktsförklaring inom kommunens och det privata näringslivets verksamheter.
– Vi måste förändra och modernisera programutbudet. Vi behöver också få föräldrar och ungdomar att se positivt på skolan, säger Thomas Nerd.

Utredningen ska nu skickas på remiss till de politiska partierna, Båstad Turism och Näringsliv samt Industrigruppen.
– Syftet med en remiss är att förankra problemställningen. Ska vi slå vakt om gymnasiet så måste vi alla lägga manken till. Vi kan förnya programutbudet och näringslivet behöver erbjuda praktik. Vi kan inte lösa det ensamma, förklarar Nerd.

Remissvaren önskas senast 15 december.
– Sedan kommer yttranden att sammanställas och förhoppningsvis kan utbildningsnämnden i januari ta ett beslut om en handlingsplan för att öka elevunderlaget på gymnasiet, säger Thomas Nerd som lämnar posten som ordförande i nämnden efter nyår då nya politiker tar plats i nämnderna.