HISTORIA 2020-12-29 KL. 09:51

Hotell Viktoria

Hotell Viktoria

Den stora branden i Båstad 1870 var förödande för många och la stora delar av köpingens byggnader i aska. Detta hade dock en sanerande effekt på Båstad. De nya husen som byggdes blev betydligt modernare än de som gick upp i rök. En mängd sanitära olägenheter försvann: svinstior och kostallar alldeles intill bostadshus, avträden alldeles invid köksavdelningar, brandfarliga halmtak intill grannhusens vasstak. Brandskydd och renlighet blev modeord när Båstad skulle återuppbyggas.

Båstadsborna ägnade sig under 1870 åt ett tålmodigt upprensningsarbete bland sothögar och husruiner. Året därpå tog kommunalstämman beslut om en noga planerad återuppbyggnad av köpingen. Den nya stadsplaneringen gick ut på att varje hus skulle byggas i tegel och att halmtak i princip blev förbjudna.

På platsen där Thulins krogstuga låg vid Mariatorget byggdes nu det som kom att bli Hotell Viktoria. För att den nya byggnaden skulle bli brandsäker byggdes den med tegelfasad och teglat tak. Det blev Båstads första bostadshus i två plan.

Det nya gästgiveriet kom att kallas hotell och snart fick det namnet Hotell Viktoria. Det är oklart om namnet syftade på den dåvarande brittiska drottningen eller den blivande tyska kejsarinnan. Det kan mycket väl varit en kombination av båda.Hotell Viktoria innan utbyggnaden.

Det nya hotellet fick ett tiotal resanderum och byggdes så stort som ägarbolaget vågade. I en angränsande stallbyggnad inrymdes hotellets häståkeri. Enligt den statliga gästgiveriförordningen omfattades Hotell Viktoria av skjutsningsplikt vilket tvingade hotellet att driva egen skjutsstation.

Hotellet blev genast en samlingsplats för både sommargäster och lokalbor. Där samlades lokalpolitikerna för att dryfta bygdens stora frågor. Där samlades även Båstads förnäma damer för dagliga kafferep. Redan under hotellets tidiga år anordnades dans i lokalerna.

Under 1880- och 1890-talen fungerade hotellet som köpingens eget stadshotell. Strax före sekelskiftet försökte ägarbolaget göra något åt den allt mer akuta rumsbristen på hotellet. Under vintern 1897-98 rev hotellets grannhus för att skapa utrymme för att förlänga fastigheten åt väster. Genom ombyggnaden kunde den slitna gamla tegelfasaden förvandlas till en elegantare gulputsad hotellfasad. Samtidigt blev fastigheten tjugo meter längre och antalet resanderum ökade från sexton till tjugofem.Båstads torg från väster i början av 1900-talet. Till höger Hotell Viktoria, gamla gästgiveriet, nuvarande Viktoriagården.

En serie händelser i början av 1900-talet ryckte undan grunden för lönsamheten på Hotell Viktoria. En förödande hård konkurrens kom då Strandhotellet i Båstad och de första hotellanläggningarna i Malen stod klara. När hotellet senare förlorade rätten att sälja sprit till Båstadsborna försvann definitivt förutsättningarna för en fortsatt expansion.

Första världskriget kom att sätta spiken i kistan för Hotellet och byggnaden såldes till 1918 till kommunen för 60 000 kronor och döptes om till Båstadgården. Efter några år byggdes det affärslokaler i fastighetens markplan. Idag finns restaurang, butiks- och affärslokaler i markplan och övre plan består av privatbostäder.

Text: Peter Jakobsson
Bilder: Kommunarkivet
Källa: Bland annat Boken ”Här njuta vi af livet!”

LÄS VECKANS TIDNING


Fler E-tidningar

SENASTE I HISTORIA

HISTORIA 2023-07-12 KL. 12:00
På promenad med Garbo
HISTORIA 2020-12-29 KL. 09:51
Hotell Viktoria
HISTORIA 2020-11-14 KL. 09:52
Malens terrass
HISTORIA 2020-11-01 KL. 11:47
Kungen och tennisen
HISTORIA 2020-10-25 KL. 13:45
Hallänningasöndag

Fler nyheter