Klik venligst
HISTORIA 2020-11-14 KL. 09:52

Malens terrass

Malens terrass

Det finns en plats i den brant stupande skogen bakom Båstads gamla tågstation som har bedårande utsikt över Malen och Laholmsbukten. Där fanns förr ett sommarkafé – Malens Terrass.

Just den bedårande platsen väckte en idé om ett sommarkafé hos en grupp Malenbor. Under sommaren 1910 samlade de ihop nödvändigt startkapital, bildade bolag och köpte ett lämpligt stycke mark för 2000 kronor. Under vintern hade bolaget redan fått in 5000 kronor i nödvändigt startkapital. I december 1910 bytte bolaget namn från Hallandsåsens Tivoli till AB Malens Terrass.

Under början av 1911 byggdes fastigheten på en minimal klippavsats belägen 58 meter över havet. Bygget var tufft och mödosamt. Innan de kunde börja bygga var de tvungna att bygga trappavsatser och gångbanor från stationsområdet upp genom den branta skogen. Detta för att kunna transporter byggmaterialet till det planerade kafébygget.

Den 18 juni 1911 invigdes Malens terrass. Enligt ett referat i tidningen Badgästen blev invigningstalaren K Karlgren fullkomligt lyrisk över den natursköna miljö han befann sig i. Han framhöll betydelsen av att människor söker sig ut i naturen, njuter av dess skönhet och utnyttjar dess läkekraft. I invigningstalet sade han bland annat:
”Luften är hög och ren, skogen står frisk och grön, fylld av doft från blad och barr. Ett lämpligare ställe för naturdyrkan och rekreation torde näppeligen kunna upplevas här i trakten. Därför äro vi stort tack skyldiga dem, hvilka gjort denna plats tillgänglig för oss, planeras bekväma gångar och anlagt vackra hvilo- och utsiktsplatser samt byggt Terrass-restauranten, som kan tillgodose oss med allt hvad vi behöfva af förfriskningar.”Väl uppe på Malens terass hade besökaren en helt fantastisk utsikt.

Byggnationen av kaféet var något av ett ingenjörsbygge. Byggnaden låg som en alphydda på bergssluttningen. Mot åsen var den ingrävd i branten och ut mot havet vilade en stor utsiktsbalkong på meterhöga pelare. Gästerna kunde också njuta av sitt kaffe i lövsalar och i små utgrävda grottor i berget.

Enligt beskrivning i tidningen Badgästen var Malens terrass synnerligen tilltalande:
”Restauranten, som är hållen i hvitt och gör ett mycket behagligt intryck, ha under fru Pantzarhjelms och fröken drös ledning på ett synnerligen smakfullt sätt blifvit prydd med flaggor och girlander. Malens Terrass har alla förutsättningar att blifva vederbörligen uppskattad, ej minst af badgästerna, som där komma att finna en härlig tillflyktsort.”Malens terass står här ståtligt i backen mitt bland alla träd.

Utmanande väg upp till kaféet
De som skulle besöka kaféet gick in under en träportal nere vid Malen och promenerade vidare längs en gångstig upp mot järnvägsstationen. Sedan vek man av mot åsen där en lång trappa ledde upp till järnvägsspåret, som man behövde passera. Därefter gick promenaden på skrå längs en stig som var så brant att träskodda trappsteg anlagts både här och var.

De som intog sitt kaffe på utsiktsverandan kunde njuta av en milsvid utsikt över Båstad och Laholmsbukten men folkskolläraren Ernst Thysell såg mer än så och skrev:
”Från caféverandan har man en imponerande utsikt över det sydhalländska landet upp mot den skogiga smålandsgränsen, över Båstadbukten bort till Halmstad och Tylön. Solnedgångarna synes från Malens terrass särdeles praktfulla.”

Kaférörelsen stängde under krigsåren och lades sedan ner 1950 efter att lönsamheten minskat. Strax därefter revs den patinerade byggnaden. Idag finns bara delar av grunden kvar på platsen.

Text: Peter Jakobsson
Bilder: Kommunens bildarkiv

Källa: Bland annat Boken ”Här njuta vi af livet!”