BJÄRE 2023-02-27 KL. 09:16

Stor campingplats planeras i Allarp

Av Rickard Gustafsson


Samhällsbyggnadsnämnden har gett klartecken för samråd kring en detaljplan som omfattar planer på en stor campingplats i Allarp. Det 25 hektar stora området ägs av falkenbergsföretaget Grön Camp Park som planerar en storsatsning på camping, campingstugor och mycket mera.

Stor campingplats planeras i Allarp
Inom det blåmarkerade området mellan Allarpsvägen och järnvägen planeras ett stort friluftslivsområde. Om allt går som tänkt kommer den framtida campingen ligga bara några hundra meter från E6-avfarten Skottorp/Skummeslövsstrand. Foto: Google Map

Redan 2018 beslutade kommunstyrelsen att ge ett positivt planbesked till Grön Camp Parks satsning på ett camping- och stugområde i Allarp.

Det aktuella området är 25 hektar stort och ligger beläget mellan Allarpsvägen i väster och järnvägen i öster. Marken är obebyggd och fungerar i dag som betesmark och lämpar sig inte för vare sig odling eller för bostadsbebyggelse. Det sistnämnda på grund av närheten till järnvägen.

I fyra års tid har har detaljplanen jobbats fram och i veckan plockades den upp av samhällsbyggnadsnämnden som nu anser att arbetet är så långt fortskridet att berörda parter ska kunna lämna synpunkter genom samråd.

Nämndens vice ordförande Ove Bengtsson (S) menar att området kanske inte är det mest lättexploaterade med tanke på att området betraktas som ”blött” och risk för potentiellt buller från järnväg och närliggande bilväg.
– Det har man visat att man klarar, säger Bengtsson och syftar på den bullervall som kommer att byggas för att dämpa ljudnivåerna från Västkustbanan.


Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att släppa fram detaljplanen i Allarp för samråd. På bilden ses Mikael Sandén (SD), Thor Gunnar Bjelland (M) och Ove Bengtsson (S). Foto: Rickard Gustafsson


Det liggande förslaget innefattar möjligheten för ett större campingområde med servicebyggnader, men också ställplatser för husvagnar och husbilar, vandrarhem samt campingstugor upp till 60 kvadratmeter i ett plan. Det finns också tankar på butik, restaurang, poolområde och ytor för sport.

Nämnden välkomnar planen som anses enormt betydelsefull för Laholms fortsatta utveckling som turistdestination.

Vice ordföranden i nämnden Ove Bengtsson (S) menar att planen är viktig.
– Ser man hur stor den är i Laholms mått mätt, så är det en ordentlig storlek. Satsningen på att bygga camping och campingstugor kan betyda mycket för vårt rörliga friluftsliv och för besöksnäringen. Vi behöver fler övernattningar, helt klart, och vi vill att besökare ska stanna en längre stund, säger socialdemokraten.

Laholms kommun hoppas med den här planen kunna hänga på och dra nytta av den växande campingtrenden i Sverige.

Ordföranden i nämnden moderaten Thor Gunnar Bjelland jobbar själv inom campingnäringen (i Mellbystrand). Han berättar att campingbranschen i Sverige har en årlig tillväxt på cirka 25 procent och att en campinggäst i genomsnitt spenderar 500-600 kronor/dygn.
– Det är mycket pengar det handlar om och det här kommer skapa både arbetsplatser och skatteintäkter. Halmstad är skitbra på camping och kan Laholm bli lika bra genererar det en otrolig verksamhet och det här är en riktigt stor camping, säger TG Bjelland som valde att inte delta i ärendet på grund av risken för jäv.