SPORT 2019-07-13 KL. 14:17

Paragolf – unik verksamhet på Åkagårdens golfklubb

Paragolf – unik verksamhet på Åkagårdens golfklubb

8-årige Elias Nilsson fokuserar hårt på den lilla vita bollen som ligger uppeggad på slagmattan. Järnsjuan vilar säkert i händerna. Baksvingen sitter, precis som bollträffen. Bollen drar iväg bortåt 50 meter på Åkagårdens driving range.
– Snyggt Elias, hörs från klubbens pro och Paragolfens primus motor på Åkagården, Magnus ”Frasse” Pettersson.


Det är som det brukar på Åkagårdens GK en sommardag. Gott om bilar på parkeringen, gott om golfare kring klubbhuset, på väg till eller från en runda på banan nedanför Grevie kyrka. Milsvid utsikt över södra Bjäre, Skälderviken och Kullahalvön erbjuds från merparten av de 18 hålen i den kuperade terrängen. I ena änden av klubbens driving range surrar ett gäng barn och ungdomar i sällskap med föräldrar. Bollhinkarna går åt i snabb takt när ungdomarna övar golfslag, hela tiden under överinseende av Åkagårdens pro, Magnus ”Frasse” Pettersson. Det är veckans pass med Paragolf som precis har satt igång.

Paragolf, eller Handigolf som varit den tidigare benämningen, betyder kort och gott golfspel för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Åkagårdens GK i Grevie är en av få golfklubbar i Skåne som erbjuder funktionsnedsatta att träna och spela golf.
– Vi drog igång för sju år sedan, förklarar Frasse Pettersson. Jag och en av klubbens medlemmar, Björn Håkansson, såg ett ökande behov för personer med olika funktionsvariationer att kunna utöva golf på dom villkor som gäller för de flesta andra. Sen dess har vi envist kämpat på med att dra in pengar för att kunna införskaffa olika hjälpmedel, för att utbilda oss och för att nå ut med vår verksamhet.

På Åkagården finns nu bland annat en så kallad ”handigolfer”, en typ av golfbil med höj och sänkbart säte som hjälper rörelsehindrade att kunna stå upp och slå sina golfslag.
– När vi sen visade upp oss för delar av vårdverksamheten på sjukhuset i Ängelholm, på en mässa för några år sedan, så tog det verkligen fart, berättar Frasse. När läkare, terapeuter och annan vårdpersonal blev medvetna om vår verksamhet blev vissa patienter ordinerade golfspel och golfträning som en del i sin rehabilitering.Elias Nilsson övar puttning. Åkagårdens pro, Magnus ”Frasse” Pettersson instruerar.

Något som Eva Appelqvist med barnen Petra och Mattias är ett gott bevis på.
– Både Petra och Mattias har olika grader av autism och vi blev rekommenderade av barn och ungdomsrehabiliteringen att prova på golf som en del i bådas behandling, förklarar Eva. Först var jag synnerligen skeptisk, men mina fördomar mot golf, golf- klubbar och golfspelare kom direkt på skam, säger Eva. Dessutom tog både Petra och Mattias snabbt till sig sporten. Jag såg direkt vad det betydde för dom att få göra någonting, helt på sina egna villkor, helt utan press. Den fysiska delen och den sociala samvaron med andra på golfträningen har också varit fantastisk för barnens utveckling, förklarar Eva Appelqvist. Frasse och Åkagårdens GK har betytt så mycket för barnens utveckling och välmående, jag kan inte berömma dom nog, konstaterar Eva.

Paragolfverksamheten på Åkagården drivs uteslutande av bidrag och sponsorpengar. Stödet från Mats Paulssons stiftelse, Svenska golfförbundet och en rad företag är helt avgörande för verksamheten, förklarar Frasse Pettersson.
– Golfandet är helt kostnadsfritt för de barn och unga som deltar, klubbor och all annan utrustning får man låna här på klubben. Pengar ska inte avgöra om du kan komma hit och träna och spela för att kunna må lite bättre. Men för oss på klubben är det hela tiden en kamp att få ihop Paragolfverksamheten, säger Magnus ”Frasse” Pettersson. Vi är en av få föreningar på Bjäre som bedriver verksamhet direkt riktad till funktionsnedsatta, tyvärr är intresset och viljan att hjälpa oss nära nog obefintligt från lokala och regionala myndigheter och offentliga aktörer.
– Min största belöning är när man märker att Paragolfen betyder så mycket för de barn och ungdomar som deltar i vår verksamhet. Små framsteg kan göra stor skillnad.

Elias Nilsson, 8 år, förklarar för sin pappa Patrik att han tröttnat på att banka bollar på rangen, nu vill han träna puttning. Inte undra på Elias utmattning. Bredvid honom ligger fyra tomma bollhinkar.

FAKTA Paragolf (Handigolf)  • Utövas av personer med fysiska eller psykiska funktionsvariationer.

  • Spelar på precis samma premisser som ”vanlig” golf men deltagarna kan ha olika hjälpmedel till sitt förfogande.

  • På årets SM-vecka i Malmö var Paragolf en av de deltagande idrotterna och avgjordes på Sofiedals GK. Tävlingen hölls som en slagtävling över 36 hål. Spelarna som deltog i SM är bland annat amputerade, cp-skadade, synskadade, rullstolsburna, har en förvärvad skada (stroke), kortväxta, har intellektuell funktionsnedsättning, ADHD, autism med mera.


TEXT & FOTO: ROGER BENGTSSON